Marketing a cíle společnosti

V návaznosti na nový systém prodeje, školení a servisu předkládáme nový Marketing společnosti. Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.

Hlavním úkolem našeho marketingu je uspokojení zájmu kupujících a spolupracovníků. Společnost si vytyčuje tyto základní priority:

A) Program-  URMIUM- DAVO 2

- pokračovat v nástavbovém školení Programu 3+1

- Stabilizace a dokončení programu URMIUM 

B)  FRENCHÍZA

- spolupodílet se na přípravě smluv

C) Sociální sítě - propagace, jednotné letáky, propagační materiály...

D) Rozvoj činnosti DIACOM CLUBU - připravit a zabezpečit vícestupňovou propagaci a reklamu výsledků a výrobků DIACOM.