Mítink společnosti IMAGO D&T ve spolupráci s DIACOM TECHNOLOGY